Introduction

Māori are the original inhabitants of Aotearoa, and are described as the tangata whenua of New Zealand.  There are approximately 15,000 Māori living in Taranaki making up a significant proportion of this district.  

Mai i Parininihi ki Waitotara ki Taipake koirā te rohe whānui o Taranaki.  Ka eke ngā karangatanga iwi o konei ki te karangatanga tuangahuru, a, koirā te mana whenua ki konei. 

MĀORI STUDIES AT WITT

Learning Māori is something that should be lived, not just taught and WITT is able to offer you total immersion Māori language programmes. Our Māori classes are designed to give you a working understanding of te reo Māori as well as an appreciation of cultural protocols and customs, all within a supportive wānanga learning environment. Many graduates return to their iwi, hapū and marae to share the knowledge and confidence gained while studying and apply their new skills in a work, home or community environment.

TE WĀNANGA MĀORI

Ko te ara matua o tēnei kura wānanga kia ako ngātahi te reo me te tikanga tērā e toua iho ai te purapura o te mātauranga, kia pūāwai ai ngā pūkenga kia tū marae ai te akonga kia tū rangatira te akonga. Ināhoki ko te aki wharekura kia rukuhia i te ruka a te kawau ki roto i te hōhonutanga o te reo me kore e kitea ai I te ara toi matua e māhora ana ki mua i te aroaro o te tauira, kātahi ka eke panuku ke eke Tangaroa kia puta ki te whai ao ki te ao mārama.