Vision and Values

VISION / HE ARONGA

To be the leading facilitator of excellent quality tertiary education outcomes in Taranaki / Ko Te Kura Matatini te taumata ki Te Toi o Nga Matauranga e whaia ai e te tauira.

 

OUR CULTURE & BEHAVIOUR

We / I put students first

 • One student at a time
 • We will help you connect
 • We will help you succeed
 • We celebrate success
 • We celebrate your differences

We / I foster well-being and encourage growth

 • We focus on the positive
 • We respect ourselves and others
 • WITT is inclusive - nau mai, haere mai, hoki mai
 • We don't judge

We / I take responsibility

 • We take ownership
 • We empower
 • We / I connect to the community

We / I will be the best we can be

 • We have academic rigour
 • We all own quality
 • We are committed to be the best we can be

 

OUR VALUES / NGĀ MATAPONO

 • One / Kotahi 
 • Integrity / Whai mana
 • Embracing / Manaaki
 • Inspiring / Whanonga

 

OPENING KARAKIA - E TAU NEI

E tau nei ki runga i a tātou katoa, 
te wairua i ngā matua tūpuna.
Nā rātou i whakatakoto i te ara,
Hei hīkoinga mā tātou ngā uri. 
I whakatōkia o tātou ngākau ki ngā tikanga,
Hei arataki i a tātou.
Kia ngākaunui ki te hāpai i a tātou mahi katoa, 
i roto i te pono, i te tika, i te māramatanga,
me te aroha anō o tētehi ki tētehi.
E Rongo whakairihia ake ki runga
Tūturu whakamoua kia tinā! Tinā
Hui e! Taiki e!

We have within us the spirit of our forebears
who laid the foundations that we maintain and continue to develop.
Embedded within our consciousness
are inherited skills that we use to guide and lead us in our day to day existence.
Let us be courageous
by upholding what we do in truth, faith and understanding
while respecting the differences that make us human
as our ultimate goal is to maintain balance.

 

CLOSING KARAKIA - WHAKAMUTUNGA

Unuhia unuhia
Unuhia i te urutapunui
Kia wātea, kia māmā
Te ngākau te tīnana te wairua
I te ara takatū
Koia rā e Rongo
Kia wātea, kia wātea
Ae rā kua wātea
Hau pai mārire

Retreat and remove yourself
from the activities you have particpated in
To be free and unrestricted
in mind, body and spirit.
On the path you now traverse
Balance, harmony and equilibrium
To be free and clear and released.